Preview Preview Preview

Rychlý kontakt

Geoprojekt spol. s. r.o.
Nerudova 63/16, Chomutov, 43001
Tel: +420 474 624 284
Mail: geoprojekt@geoprojekt-cv.cz
Web: www.geoprojekt-cv.cz

Vítejte na stránkách firmy Geoprojekt spol. s r. o.

Společnost Geoprojekt spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a jejímu vzniku předcházela činnost v oboru geodezie již od 50–tých let minulého století.

Můžeme tak našim klientům nabídnout bohaté zkušenost v nejrůznějších oblastech geodézie jako jsou například inženýrská geodéziepráce a měření deformací, důlní geodézie, práce pro katastr nemovitostí a jiné.

Disponujeme stálým týmem pracovníků, oprávněním odpovědného geodeta, důlního měřiče a pro zajištění komplexního díla spolupracujeme s externími odborníky zejména v oboru statiky, geologie či hydrogeologie.

V oblasti geodézie nabízíme:

  • Inženýrská geodézie
  • Dokumentace skutečného provedení staveb
  • Tvorba mapových podkladů pro projektovou činnost
  • Měření vývoje deformací technologických celků včetně vyhodnocení deformačních procesů
  • Geometrické plány
  • Zaměření jeřábových drah včetně jejich rektifikace
  • Speciální geodetické práce v oblasti důlního měřictví
  • Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Aktuality